Odstojnici kotača koji mogu uzrokovati vibracije kotača

Neka je gore navedeni automobil imao 16-inčne felge. Kupio sam potpuno nove 17-inčne felge i gume za montiranje i uravnoteženje, napustio sam trgovinu i primijetio ...