Popravite zaustavljanje motora u praznom hodu

Kako popraviti zaustavljanje automobilskog motora u praznom hodu