Stražnji diferencijal

Pri polaganom kretanju i okretanju jednog od stražnjih kotača malo klizi kao da je u položaju. Ne znam ima li zaključani stražnji kraj ili ne. Odgovor 1: ...