Kako popraviti način smanjene snage ili mlitavosti

Kako popraviti automobilsku smanjenu snagu ili mlitavi način rada