Kako zategnuti viseći retrovizor?

Unutarnje retrovizor neće ostati na mjestu nakon svih ovih godina, a nakon postavljanja spušta se za nekoliko stupnjeva dok se automobil vozi ...