Smanjena snaga motora - Limp način rada?

Smanjena snaga motora bila je poruka na centaru za poruke u centru za poruke. I bilo je pravo. Snaga motora je smanjena. Zašto? Odgovor 1: Ovo je obično ...