Odnos prekidača tlaka ulja pumpe za gorivo

Pozdrav i hvala unaprijed. Mnogo dezinformacija na internetu. Teško pokretanje. Svaki put kad odspojim, odspojim kabelski svežanj davača tlaka ulja, mogu ...