Kako testirati neutralni sigurnosni prekidač

Kako testirati automobilsku neutralnu sigurnosnu sklopku