MAP senzor?

Ima li Ford F150 xlt 4x4 iz 1995. godine MAP senzor ili maf senzor? Odgovor 1: Ima MAP senzor. Pogledajte priložene informacije za više detalja. Javite mi ako ...