Kako popraviti zaglavljeni prekidač za paljenje

Kako popraviti zaglavljeni prekidač za automobilsko paljenje