Kako zamijeniti motor za upravljanje zrakom u praznom hodu

Kako zamijeniti motor upravljanja motorom u praznom hodu u praznom hodu