Prijenosni filtar?

Treba li Honda Civic staviti komplet filtra za mjenjač? Rekli su mi da na njemu zapravo nije filtar, već samo vrsta zaslona ...

Poruka o neispravnosti mjenjača

Problem prijenosa 6-cilindrični pogon na dva kotača Automatski 90000 milja Poštovani, imam pitanje u vezi s prikazanom porukom ...

2004. Prijenos Monte Carlo

Prije nekoliko dana moj Chevy Monte Carlo SS iz 2004. počeo je s poteškoćama u prebacivanju, samo u višim brzinama. Ako pustim benzin i udarim ga opet, to ...