Kompas na automobilu ne radi

To je bio problem nekoliko godina, ali uvijek se ispravio nakon nekoliko dana. Ovaj put to je kontinuirani problem mjesec dana ...