Kako popraviti klikanje prilikom okretanja

Kako popraviti automobilski klik kad skrećete