Resetiranje računala

Mogu li resetirati svoje računalo u kombiju bez povezivanja s računalom. Moj ABS i trac off su upaljena svjetla. Odgovor 1: Svjetla su upaljena jer ...

Upute za resetiranje računala

Kako resetirati računalo? Odgovor 1: Računalo se mora očistiti pomoću skenera. Evo videozapisa koji pokazuje kako to učiniti: https: youtu.be ...

Resetirajte provjeru svjetla motora

Kako mogu resetirati lampicu provjere motora na 05 Honda Civic? Odgovor 1: Zdravo, Evo videozapisa o brisanju kodova na automobilu. https: youtu.be ...

Može li se računalo resetirati.

Baterija se ispraznila i moja je supruga spojila kablove kratkospojnika samo na sekundu, izgorio je osigurač od 140 pojačala, a ja sam ga zamijenio. Ali ...

2000 Ford Explorer 2000 Explorer P0171 i P0174 DTC, pokrenite

Kad pokrenem svoj Explorer u jutro da ga zagrijem, on radi vrlo grubo i ponekad umre. Provjerite je li uključeno svjetlo motora. Također ima problem što ...

Resetiranje računala

Mogu li resetirati svoje računalo u kombiju bez povezivanja s računalom. Moj ABS i trac off su upaljena svjetla. Odgovor 1: Svjetla su upaljena jer ...

Okrenite ključ za resetiranje računala

Nakon zamjene stupa upravljača, morate li imati ključ za resetiranje računala? Odgovor 1: računalo ne bi trebalo resetirati nakon ...

Trebate resetirati računalo?

Nakon promjene baterije treba li računalo resetirati, ako da, kako. Odgovor 1: To ste učinili tako što ste odspojili bateriju. Razna računala gube ...

Resetiranje računala Dodge Ram iz 1999

Računalni problem 1999 Dodge Ram V8 Automatski pogon na četiri kotača Moj mehaničar mi je preporučio da resetiram računalo na svom kamionu ...

Ponovno postavljanje računala 1994 GMC Pickup.

Kako resetirati računalo na GMC-u iz 1994. godine 1500. Odgovor 1: Hej, RICK D P, Samo uklonite negativni kabel baterije na 1 minutu i kodovi su ...