Žmigavac brzo trepće - Bljeskalica?

Zamijenjena lijeva stražnja žarulja žmigavca, ali i dalje brzo treperi čak i nakon zamjene. Što je uzrok tome? Odgovor 1: Bljeskalica nije '...

Problem žmigavca

Moj desni žmigavac počeo je brzo treptati kad ga uključim. Provjerio sam žarulje i zamijenio ih iako se činilo da nisu loše, ipak ...

Lijevi žmigavac brzo trepće i nema kočionog svjetla ili stražnjeg svjetla

Nakon majmuniranja i mijenjanja svih mojih svjetala u LED, radili su sasvim u redu. zatim, nakon tapkanja u žicama stražnjih žmigavaca za ...

Žarulja žmigavca brzo trepće

Lijevi mi pokazivač smjera počinje brzo treptati, a znam da je žarulja puhala. To je samo lijevi signal. Ako otvorim vrata automobila dok signal ...