Kako se koristi ležajna preša

Kako se koristi automobilska preša za ležajeve