Test opterećenja baterije

Kako testirati automobilsku bateriju bez opreme