Kako popraviti parazitsko izvlačenje baterije

Kako pronaći automobilsku parazitsku crtanu bateriju