98 Mjesto osjetnika temperature okolišnog zraka S-10

Tražeći senzor ambijentalnog zraka za 98 chevy S10 ili S14 tražio sam svugdje i ne mogu ga pronaći. Izgleda da bi to moglo biti za dva ...

Potrebne su lokacije i upute za uklanjanje senzora temperature okolišnog zraka

Zamijenjen je radijator, a budući da AC ne radi i provjerite da li svijetli motor. Oznake ran i ne sjećam se broja, ali trebalo je ...